Το νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε" παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους φοιτητές

id: 
234

img Το νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε" παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 και του 2007. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, με επιλογή από περισσότερα από 4.000 πακέτα. Στο συγκεκριμένο έργο επιχορηγείται το 90% του κόστους κάθε πακέτου, με μέγιστη επιχορήγηση τα 600euro.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ekpaidefteite.gr, ή τηλεφωνείστε στο 801 11 88388, όπου μπορείτε να βρείτε τον "προσωπικό κωδικό" σας, καθώς και την περιγραφή όλων των διαθέσιμων πακέτων, τόσο για βασικές όσο και για προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις.