Το ΚΕΚ ΟΠΑ πραγματοποιεί το Πρόγραμμα: "Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε Ναυτιλιακά Παράγωγα

id: 
135