Το ερευνητικό πρόγραμμα "Trilogy: Architecting the Future Internet", στο οποίο συμμετείχε η ερευνητική ομάδα του Καθ. Κ. Κουρκουμπέτη, έλαβε το Future Internet Award (28/10/2011)

id: 
1201

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Trilogy: Architecting the Future Internet" έλαβε το Future Internet Award κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος στο Poznan της Πολωνίας (28/10/2011).

Το πρόγραμμα "Trilogy", έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, βραβεύθηκε με το έπαθλο Future Internet Award, λόγω της εξαιρετικής συμβολής του στην αρχιτεκτονική και στα πρωτόκολλα Διαδικτύου, καθώς μετατρέπει τις διαδικτυακές συνδέσεις ταχύτερες και περισσότερο αξιόπιστες. Επίσης, το πρόγραμμα εστίασε σε νέες τεχνολογίες και μηχανισμούς για το μελλοντικό Ίντερνετ, όπως το Multipath TCP and routing και το Congestion Exposure.

Στο τριετές έργο, που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2011, συναντήθηκαν ερευνητές και επιχειρήσεις από το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Από τη χώρα μας, και συγκεκριμένα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετείχαν οι κκ Κώστας Κουρκουμπέτης, Αντώνης Δημάκης, Κώστας Καλόγηρος, Αλέξανδρος Κωστόπουλος και Μιχάλης Κανακάκης, μέλη της ερευνητικής ομάδος "Οικονομικών Δικτύων και Υπηρεσιών" με επικεφαλής τον Καθ. Κ. Κουρκουμπέτη.

Λεπτομέρειες για τη βράβευση παρέχονται στη σελίδα:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1294&for