Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ συνδιοργανώνουν Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet (22-23/11/2010)

id: 
952

Συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet

22 & 23 Νοεμβρίου 2010

Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και το

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ELTRUN του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης που παρέχουν σε σύγχρονα θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, συνδιοργανώνουν Συνέδριο

για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση των ειδικών για την παρούσα κατάσταση και προοπτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα, η ανάλυση των βασικών

θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και η καταγραφή προτάσεων προς την πολιτεία και άλλους φορείς για την ενίσχυση

των πρωτοβουλιών αυτών.

Ειδικότερα εστιάζει το ενδιαφέρον του στους παρακάτω τομείς:

  • Υποδομές, Θεσμικό Πλαίσιο και Εθνικές Πρωτοβουλίες
  • Τάσεις Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Διαδίκτυο
  • Ελληνικά Cases Βέλτιστων Πρακτικών
  • Νέα Επιχειρηματικότητα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

Αφίσα Συνεδρίου