Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" (3/4/2009)

id: 
468

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Έρευνα

και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση", η οποία θα λάβει χώρα στις 3 Απριλίου 2009 στις 15:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει  ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κος Ι. Χαλικιάς ως Επιστημονικός

Υπεύθυνος του Γραφείου Διαμεσολάβησης ΟΠΑ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον

Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Απευθύνεται σε όλο ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό του Πανεπιστημίου,

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στην εκδήλωση θα εξεταστούν ζητήματα Προστασίας της Πνευματικής

Ιδιοκτησίας στο σύνολό τους (Γενικές Αρχές σχετικά με προστασία ερευνητικών έργων, εκδόσεων κοκ) και ειδικότερα στον τομέα

της Πληροφορικής (Βάσεις Δεδομένων, λογισμικό).

Αντικείμενο του Γραφείου Διαμεσολάβησης είναι η προβολή και προώθηση του ερευνητικού έργου και των υπηρεσιών

γνώσης του ΟΠΑ προς το εξωτερικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Διαμεσολάβησης καταγράφει, κωδικοποιεί και συγκεντρώνει

το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό του ΟΠΑ και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του. Επιπλέον, υποδέχεται αιτήματα συνεργασίας από φορείς

εκτός του ΟΠΑ για την απορρόφηση και διάδοση της έρευνας και της γνώσης, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προβολής αυτών στο εξωτερικό

περιβάλλον σε συνεργασία με το ερευνητικό δυναμικό και τις άλλες υπηρεσίες του ΟΠΑ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Για το πλήρες πρόγραμμα της Εκδήλωσης και την αίτηση συμμετοχής πατήστε

εδώ.