Τίτλος Σεμιναρίου "Η Ευρωπαϊκή Kρίση Χρέους και ο ρόλος των Credit Swaps" (28/5/2014)

id: 
2066

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

18η Περίοδος


Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ

Ομιλητής
Ελευθέριος Θαλασσινός

Καθηγητής

Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Πανεπιστημίου ΠειραιώςΘέμα
"Η Ευρωπαϊκή Kρίση Χρέους και ο ρόλος των Credit Swaps"

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]