Συνεργασία του MBA πλήρους & μερικής φοίτησης του ΟΠΑ με τα MBA - Copenhagen Business School, MBA - Columbia Business School και MBA - A.B. Freeman School of Business, Tulane University

id: 
1667

Συνεργασία του MBA πλήρους & μερικής φοίτησης του ΟΠΑ

με τα

MBA - Copenhagen Business School

MBA - Columbia Business School

MBA - A.B. Freeman School of Business, Tulane University

Το ΜΒΑ Πλήρους και Μερικής Φοίτησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές και ειδικότερα της προσπάθειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξωστρέφεια, δημιούργησε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες με το MBA – Copenhagen Business School, το MBA-Columbia Business School και το MBA – A.B. Freeman School of Business, Tulane University.

Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν στη γνωριμία και ακολούθως συνεργασία φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ Πλήρους και Μερικής Φοίτησης του ΟΠΑ με φοιτητές των ανωτέρω Business Schools, μέσω ανταλλαγής επισκέψεων, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευσή τους, αλλά και στη μελλοντική σταδιοδρομία τους στον κόσμο των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, προάγουν την ερευνητική συνεργασία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ, με μέλη ΔΕΠ των συγκεκριμένων Business Schools.

Συγκεκριμένα, οι συνεργασίες αυτές περιλαμβάνουν:

MBA - Copenhagen Business School

Το πρώτο στάδιο υλοποίησης αυτής της εκπαιδευτικής συνεργασίας περιελάμβανε την επίσκεψη των 3 μελών ΔΕΠ και 18 φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος Business Administration and Philosophy of the Copenhagen Business School στην Αθήνα την περίοδο 25 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2013. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Global Leadership.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία με το MBA - Copenhagen Business School

MBA-Columbia Business School

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 οι φοιτητές του ΜΒΑ και οι φοιτητές του ΜΒΑ του Columbia Business School θα δημιουργήσουν μεικτές ομάδες εργασίας με σκοπό την ανάλυση μελέτη περίπτωσης. Η ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από την Procter & Gamble, περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τον κ. Robert Van Pappelendam, Γενικό Διευθυντή της Procter & Gable Hellas, τον Καθηγητή κ. Charles Calomiris (Columbia Business School) και τον Διευθυντή του ΜΒΑ (ΟΠΑ) Καθηγητή κ. Γεώργιο Κουρέτα.

Οι φοιτητές του ΟΠΑ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν και να αναπτύξουν απόψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και να δημιουργήσουν σημαντικές συνέργεις με τους συναδέλφους τους από το Columbia Business School.

MBA - A.B. Freeman School of Business, Tulane University

Η συνεργασία του ΜΒΑ με το A.B. Freeman School of Business ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η επίσκεψη των 70 πρωτοετών φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 26-29 Μαρτίου 2013. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος Global Leadership.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία με το MBA - A.B. Freeman School of Business, Tulane University