Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

id: 
2056

Ανακοίνωση

προς τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας

που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+

Ακαδ. Έτους 2014-2015

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2014-2015 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στο vikipap@aueb.gr ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (κα Παπαβασιλείου), επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 19 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου 2014.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

"Πρόγραμμα Erasmus+ Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Key Action I"

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ' ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Erasmus+, πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+ αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" που ακολουθεί και να το δώσουν για υπογραφή στον ακαδημαϊκό τους συντονιστή, αφού το υπογράψουν πρώτα οι ίδιοι.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συντονιστή Erasmus+, οι φοιτητές πρέπει να το αποστείλουν στο ίδρυμα υποδοχής για έγκριση και υπογραφή. Κατόπιν μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Erasmus+.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα, αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση για λήψη πτυχίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Erasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

Πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2015

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

 1. Οικονομικής Επιστήμης

  Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

  τηλ. 210-8203 447 - e-mail: miaouli@aueb.gr

 2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

  Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης

  τηλ. 210-8203 197- e-mail: loiz@aueb.gr

 3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

  τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα

  τηλ. 210-8203 417 - e-mail: mvakola@aueb.gr

 5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

  τηλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr

  Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας

  τηλ. 210-8203 463 - e-mail: aballas@aueb.gr

 6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

  Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη

  τηλ. 210-8203 687 - e-mail: pouloudi@aueb.gr

  Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

  τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

 7. Πληροφορικής

  Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

  Τηλ. 210-8203 505 - e-mail: dgrit@aueb.gr

 8. Στατιστικής

  Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

  Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

  Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

  Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr

Αίτηση

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS"

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Erasmus+

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων