Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus - ECTS για πρακτική άσκηση. Αιτήσεις 26/8-30/9/13

id: 
1792

Πρακτική Άσκηση

στο πλαίσιο του Προγράμματος "Διά Βίου Μάθηση" Έρασμος - ECTS

Ακαδ. Έτους 2013-2014

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2013-2014, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την ακόλουθη αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στο vikipap@aueb.gr ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (κα Παπαβασιλείου), επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Αίτηση

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

από 26 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

"Πρόγραμμα Έρασμος, Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών"

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ’ ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Έρασμος αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Έρασμος, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Έρασμος.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας που ομιλείται στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Έρασμος με τη στήριξη του Γραφείου Έρασμος του Πανεπιστημίου μας.

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων Προγράμματος Έρασμος

1. Οικονομικής Επιστήμης

Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

τηλ. 210-8203 447 - e-mail: miaouli@aueb.gr

2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης

τηλ. 210-8203 197 - e-mail: loiz@aueb.gr

3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα

τηλ. 210-8203 417 - e-mail: mvakola@aueb.gr

5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

τηλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας

τηλ. 210-8203 463 - e-mail: aballas@aueb.gr

6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη

τηλ. 210-8203 687 - e-mail: pouloudi@aueb.gr

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

7. Πληροφορικής

Καθηγητής Ιωάννης Μήλης

Τηλ. 210-8203 537 - e-mail: milis@aueb.gr

8. Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013

Από το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων