Στο πλαίσιο των 10 ετών της λειτουργίας του, το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τάσεις και Προκλήσεις στη Διοικητική των Επιχειρήσεων" (12/11/2010)

id: 
937

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διεθνές Συνέδριο (12 Νοεμβρίου 2010)      

"Τάσεις και Προκλήσεις στην Διοικητική των Επιχειρήσεων"

Στο πλαίσιο των 10 ετών της λειτουργίας του, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τάσεις και Προκλήσεις στη Διοικητική των Επιχειρήσεων" την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί διεθνούς εμβέλειας, όπως Prof. Dimitris Bertsimas, Boeing Professor of Operations Research and co-director, Operations Research Center, MIT, Prof. Shaker Zahra, Professor of Strategy and Organization, Carlson School of Management, University of Minnesota, Prof. Anoop Madhok, Professor of Strategy, Schulich School of Business, York University, Prof. Richard Eglese, Professor of Operational Research, Lancaster University Management School, President of the Operational Research Society - UK, Prof. M. Grazia Speranza, Professor of Operational Research, University of Brescia, President-Elect of the Association of European Operational Research Societies, Prof. Chrisanthi Avgerou, Professor of Information Systems, London School of Economics, Prof. Victor Basili, Professor of Computer Science, University of Maryland.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
  • Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων
  • Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα για ανάπτυξη και επιχειρηματική επιτυχία

Στο τέλος θα υπάρχει ένα panel με τους Καθ. Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Καθ. Γρηγόριο Πραστάκο, Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ. Λάμπρο Λάιο, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς και Καθ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι θα αναλύσουν τον "Ρόλο  των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα".

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τους Καθ. Γ. Δουκίδη (gjd@aueb.gr)

και Αναπλ. Καθ. Χ. Ταραντίλη (tarantil@aueb.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μ. Τσαούσογλου τηλέφωνα 210-8203 685.

Για εγγραφές παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dmst.aueb.gr

Οι εγγραφές συνέδρων είναι μέχρι την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα Συνεδρίου