Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2013

id: 
1715

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩN

Πρακτική Άσκηση

Καλοκαιρινή Περίοδος 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2013 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του καινοτόμου Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να:

  1. Ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις", καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/.

  2. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  3. Το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ στεγάζεται πλέον Ελπίδος 13, 5ος όροφος, πλησίον Πλατείας Βικτώριας (πεζόδρομος).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών:

  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: 16 - 24 Μαΐου 2013

  • Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: 16 - 24 Μαΐου 2013
  • Τμήμα Πληροφορικής: 16 - 24 Μαΐου 2013
  • Τμήμα Στατιστικής: Από 16 Μαΐου 2013 και για όλο τον χρόνο.
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Από 16 Μαΐου 2013 και για 70 θέσεις. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
  • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Από 16 Μαΐου 2013 και για όλο τον χρόνο.
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Από 16 Μαΐου 2013 και για όλο τον χρόνο.

Διαχειριστές Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαρία Κανέλλα
mkanella@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ελευθερία Νυφλή
enifli@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ &
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αγγελική Παναγιωτίδου
apan@aueb.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αντώνης Ρούσσος
roussos@aueb.gr

Για σαφείς οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134), καθώς και οδηγίες για έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και Συμπλήρωση Δήλωσης προσωπικών στοιχείων (http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=136).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).