Στο πλαίσιο του προγράμματος "Διακεκριμένοι Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό" του Τμήμ. ΔΕΤ του ΟΠΑ o Ινδός καθ. Rakesh P. Singh θα δώσει ανοιχτή διάλεξη (02/07/2009)

id: 
528

"India on the Move"

Dr Rakesh P. Singh

Ο Καθηγητής Rakesh P. Singh Chair Professor of Economics

and Strategy and Director - Union Bank Centre for Banking and Economics Excellence (Great Lakes Institute of Management

Chennai, India) στο πλαίσιο του προγράμματος "Διακεκριμένοι Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό" του Τμήματος Διοικητικής

Επιστήμης και Τεχνολογίας, θα δώσει διάλεξη ανοιχτή για όλους με θέμα: "India on the Move".

Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Πέμπτη 02/07/09 και ώρα 18:00 στο Κτήριο των Μεταπτυχιακών (Ευελπίδων 47Α),

8ος όροφος, αίθουσα 802 και είναι ανοιχτή να την παρακολουθήσουν μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,

απόφοιτοι καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Rakesh P.

Singh

Περίληψη Διάλεξης