Σεμινάριο «Ευρωζώνη: Η Ελληνική Τραγωδία θα επηρεάσει μια Ημιτελή Νομισματική Περιοχή;» (03/06/2015)

id: 
2371

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλητής:

Ελευθέριος Θαλασσινός

Καθηγητής
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θέμα:

«Ευρωζώνη: Η Ελληνική Τραγωδία θα επηρεάσει μια Ημιτελή Νομισματική Περιοχή;»

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015
Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]