Ρομποτικός ξεναγός κατασκευάστηκε στη διάρκεια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Indigo, στο οποίο συμμετείχε το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
795

Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του

Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο IST INDIGO

(Information Society Technologies - Interaction with Personality and Dialogue Enabled Robots) με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αλληλεπίδρασης χρηστών με κινητά ρομπότ. Η τεχνολογία του έργου συνδυάζει μεθόδους ρομποτικής, υπολογιστικής

όρασης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και φωνής, παράστασης γνώσεων και συλλογιστικής κ.ά.

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ ανέπτυξε μεθόδους που επιτρέπουν στο ρομπότ να περιγράφει εκθέματα σε διαφορετικές γλώσσες χρησιμοποιώντας μια οντολογία OWL του Σημασιολογικού Ιστού. Η περιγραφή προσαρμόζεται αυτόματα στην ηλικία

του χρήστη και το ιστορικό της αλληλεπίδρασής του (π.χ. τα προηγούμενα εκθέματα που έχει δει). Μεταξύ άλλων, το ρομπότ μπορεί να μεταβάλλει τον τόνο της φωνής του, να χρησιμοποιεί κατάλληλες εκφράσεις προσώπου, να στρέφεται προς τα

εκθέματα που περιγράφει ή με τα οποία συγκρίνει και ακόμη να κατανοεί και να απαντά σε προφορικές ερωτήσεις σχετικές με τα εκθέματα.

Το έργο συντονίστηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και σ' αυτό συνεργάστηκαν το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το

ερευνητικό κέντρο "Δημόκριτος" και άλλοι διεθνείς φορείς και Πανεπιστήμια.

Ο ρομποτικός ξεναγός του INDIGO εν δράσει

Άρθρα στον ελληνικό τύπο

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=311045&dt=22/01/2010

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_10/01/2010_386207