Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών ακαδημαϊκού έτους 2014-15

id: 
1991

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2014

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο στόχος αυτός, επιτυγχάνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, που αποτελείται από ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, που έχει άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Διοικητική, Θετική, Οικονομική και Τεχνολογική κατεύθυνση.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Advanced και άνω)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ ολοκληρώνονται σε 18 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία ή το διαδίκτυο
 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (25€, Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 110/480080-04)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα

9ος όροφος, γραφείο 909 τηλ. 210-8203 689-649

email: nafsitzogani@aueb.gr, pennymakr@aueb.gr

web site: http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]