Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών του ΟΠΑ για την ίδρυση και στελέχωση της Φοιτητικής Κοινότητας ACM (Association for Computing Machinery) που δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής

id: 
719

Η ACM (Association for Computing Machinery) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και επιστημονικές κοινότητες στον χώρο της Πληροφορικής. Κύρια δραστηριότητά της είναι η

προσφορά χρήσιμων πηγών για την ανάπτυξη της Πληροφορικής επιστημονικά και επαγγελματικά. Είναι δημιουργός της πρώτης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του χώρου και παρέχει στα μέλη της δημοσιεύσεις, συνέδρια και πηγές για επαγγελματικές ευκαιρίες σε

ηγετικούς τομείς της Πληροφορικής. Το 2009 ξεπέρασε τα 92.000 μέλη παγκοσμίως. 

Η ACM απαρτίζεται από 170 τοπικές κοινότητες, 35 ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και πάνω από 500 κοινότητες πανεπιστημίων και κολλεγίων (Student Chapters). Τα Student

Chapters αποτελούν τις "τοπικές γειτονιές" της ACM. Λειτουργούν σαν κόμβοι δραστηριοτήτων για τα μέλη της ACM και της κοινότητας της Πληροφορικής, γενικότερα, σε πανεπιστήμια του κόσμου. Σκοπός τους είναι η διοργάνωση σεμιναρίων

και διαλέξεων, καθώς και η προσφορά ενημερωτικού υλικού. Την ίδια στιγμή, αποτελεί μια κοινότητα μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις μέλη και ειδικοί σε πολλούς τομείς ενδιαφέροντος. Οι κοινότητες

αυτές ιδρύονται και οργανώνονται αποκλειστικά από φοιτητές.

Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σύμπραξη μελών ΔΕΠ, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν την τοπική κοινότητα του πανεπιστημίου. Αρχικά, ζητούνται φοιτητές από όλα τα επίπεδα (προπτυχιακοί,

μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί) με ενδιαφέροντα στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής να εκφράσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σαν διοικητικά ή απλά μέλη. Στο διοικητικό μέρος, ζητούνται φοιτητές που θα καλύψουν τις θέσεις Vice Chair και

Secretary/Treasurer. Οι υποψήφιοι φοιτητές για τις διοικητικές θέσεις πρέπει να είναι ή να γίνουν μέλη της ACM (το κόστος είναι της τάξης των 20$ για έναν χρόνο).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βαγγέλης Γιαννίκας, egian@dmst.aueb.gr, θέμα "AUEB ACM Student Chapter"