Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδίας ακαδ. έτους 2014-2015

id: 
1949

Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα για χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το Γενικό Πολιτιστικό Πλαίσιο Υποτροφιών (ICCR) για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές ή για την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ινδίας, για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι την 24η Φεβρουαρίου 2014 στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα (Κλεάνθους 3, 106 74 Αθήνα). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 210-7216481 και 210-72162227, email: hoc@indianembassy.gr και στις ιστοσελίδες http://www.iccrindia.net/scholarshipschemes.html, http://www.iccrindia.net/contact.html & http://www.iccrindia.net/announcements-2014.html.