Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών και βραβείων επίδοσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και εισαγωγής 2012 φοιτητών ΑΕΙ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

id: 
1969

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι

Α. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας σε:

 • Πρωτοετείς, που με την πρώτη συμμετοχή διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής το 2012 (2 θέσεις)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

  1.

  Παππά

  Ελεάννα

  Δημήτριος

  19.425

  2.

  Πανταζής

  Ευάγγελος

  Ιωάννης

  19.377

 • Φοιτητές, με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέοι 2011) (2 θέσεις)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  1.

  Παπαγεωργίου

  Δέσποινα

  Δημήτριος

  9,45

  2.

  Μακρή

  Ελένη

  Αντώνιος

  9,35

 • Φοιτητές, με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέοι 2010) (2 θέσεις)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  1.

  Κοντογιάννη

  Ευγενία

  Ιωάννης

  9,35

  2.

  Χατζηκωνσταντίνου

  Εμμανουήλ

  Γρηγόριος

  9,20

 • Φοιτητές, με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέοι 2009) (2 θέσεις)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  1.

  Μενδρινού

  Αικατερίνη-Στυλιανή

  Νικόλαος

  9,60

  2.

  Παππάς

  Ιωάννης

  Χρήστος

  9,58

Β. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί βραβεία στον φοιτητή που:

 • Με την πρώτη συμμετοχή η βαθμολογία του τον κατατάσσει στην πρώτη κατά σειρά επιτυχίας θέση στις εξετάσεις εισαγωγής έτους 2012 στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

  Παππά

  Ελεάννα

  Δημήτριος

  19.425

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέος 2011)

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  Παπαγεωργίου

  Δέσποινα

  Δημήτριος

  9,45

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέος 2010)

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  Κοντογιάννη

  Ευγενία

  Ιωάννης

  9,35

 • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2011-2012 (εισακτέος 2009)

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  Μενδρινού

  Αικατερίνη-Στυλιανή

  Νικόλαος

  9,60

 • Είναι ο αριστούχος απόφοιτος ο οποίος συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  Γεωργίου

  Δημήτριος

  Ιωάννης

  9,46

Οι ανωτέρω φοιτητές (εκτός του αριστούχου απόφοιτου που υποβάλλει μόνο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση) καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014:

Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο), του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012):

 • για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή. Αν ο φοιτητής δεν υπέβαλε προσωπική Φορολογική Δήλωση για το συγκεκριμένο έτος, θα πρέπει να το δηλώσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.
 • για το καθαρό φορολογητέο εισόδημα των γονέων του

Οι ανωτέρω προκειμένου να λάβουν την υποτροφία θα πρέπει να πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία θέτει το ΙΚΥ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αθήνα, 27/2/2014

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]