Πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών επίδοσης και βραβείων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοιτητών ΑΕΙ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
1972

ΣXOΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ


ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2011-2012

Α. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας ως εξής:

 • Πρωτοετείς που διακρίθηκαν σε Γενικές Εξετάσεις Εισαγωγής του έτους 2012 (3 θέσεις)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  1.

  ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

  19.138

  2.

  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΚΟΣΜΑΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  18.984

  3.

  ΚΟΥΤΖΑΚΙΟΖΗ

  ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΜΙΧΑΗΛ

  18.931

 • Φοιτητές με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των εξαμήνων Α' - Β' ακαδ. έτους 2011-2012 (3 θέσεις εισακτέων 2011)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  9,37

  2.

  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  9,25

  3.

  ΚΟΥΡΑΚΟΥ

  ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  9,12

 • Φοιτητές με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των εξαμήνων Γ' - Δ' ακαδ. έτους 2011-12 (3 θέσεις εισακτέων 2010)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

  ΜΑΡΙΑ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  9,5

  2.

  ΔΟΛΚΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  9,18

  3.

  ΚΕΦΗΣ

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΗΛΙΑΣ

  9,04

 • Φοιτητές με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των εξαμήνων Ε' - Στ' ακαδ. έτους 2011-12 (3 θέσεις εισακτέων 2009)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΧΑΡΤΟΠΑΚΗΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ

  8,75

  2.

  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

  ΜΑΡΙΑ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  8,73

  3.

  ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ

  ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  8,70

Β. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί βραβεία, τα οποία δικαιούται ο φοιτητής που:

 • Με την πρώτη συμμετοχή κατατάσσεται στην πρώτη θέση στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2012.

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  1.

  ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΖΑΦΕΙΡΟΣ

  19.138

 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα Α'-Β' ακαδ. έτους 2011-12 (εισακτέος 2011)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  9,37

 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα Γ'-Δ' ακαδ. έτους 2011-12 (εισακτέος 2010)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

  ΜΑΡΙΑ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  9,5

 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα Ε'-Στ' ακαδ. έτους 2011-12 (εισακτέος 2009)

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΧΑΡΤΟΠΑΚΗΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ

  8,75

 • Ο αριστούχος απόφοιτος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία το ακαδ. έτος 2011-12

  Α/Α

  ΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑ

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

  1.

  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ

  9,24

Oι παραπάνω φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ από 5/3/2014 έως και 14/3/2014 (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 -14.00 και Παρασκευή 11.00-13.00) και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Ι.Κ.Υ.) που χορηγείται από τη Γραμματεία.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες επίδοσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), με το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή, καθώς και των γονέων του, έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση (Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105) ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Σημείωση: Η Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα του φοιτητή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το βραβείο (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8203 310).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ