Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Alpha Bank

id: 
2170

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ανακοινώνει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΟΠΑ στην Alpha Bank. Το Πρόγραμμα αυτό προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλιών του μέλους του Συμβουλίου Ιδρύματος κ. Ιωάννη Μεθόδιου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ