Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2010-2011 στο πλαίσιο του Προγράμματος "Διά Βίου Μάθηση" Έρασμος-ECTS για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Αιτήσεις από 1 έως 17 Σεπτεμβρίου 2010

id: 
883

Ανακοίνωση
προς όσους από τους φοιτητές και φοιτήτριες
 του Πανεπιστημίου μας
ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος
"Διά Βίου Μάθηση" Έρασμος-ECTS
Ακαδ. Έτους 2010-2011

 

 

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2010-2011 καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση από 1 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2010.

Όσοι έχουν ήδη υπόψη τους επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να τις προτείνουν. Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς για πρακτική άσκηση μπορούν να πάρουν πληροφορίες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.iagora.net

www.placement-uk.com

www.directemploi.com

www.ap-and-go.eu

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος:

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

 

31 Αυγούστου 2010

Από το Γραφείο Έρασμος

Κατερίνα Γαλανάκη

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων