Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

id: 
2224

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα διεξαχθούν ως εξής:

  1. Μικροοικονομική Ι, Τρίτη 9/12/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Α36 (κτήριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος)
  2. Μαθηματικά Ι, Τετάρτη 10/12/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Α36 (κτήριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος)
  3. Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε, Τρίτη 16/12/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Α36 (κτήριο Αντωνιάδου, 3ος όροφος)

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις , τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Από τη Γραμματεία