Προκήρυξη χορήγησης 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master's) σε όλα τα επιστημονικά πεδία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15

id: 
2068

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών, προκηρύσσει τη χορήγηση 20 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master's) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://www.latsis-foundation.org/gr/153/metaptuxiakes_upotrofies_.html.