Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών ιδρύματος παιδείας και ευρωπαϊκού πολιτισμού

id: 
1971

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

http://www.ipep-gr.org/

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11.4.2014