Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016

id: 
2089

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη

Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

για το χρονικό διάστημα από 01.09.2014 έως 31.08.2016