Προθεσμία αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2014 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2014 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.

 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Από τη Γραμματεία του Τμήματος