Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά ακαδ. έτους 2014-15

id: 
2080

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι παρατείνει τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2014 - 2015 μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014. Το πρόγραμμα με κατευθύνσεις στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και στα Χρηματοοικονομικά είναι επιπέδου Master και στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων γνώσεων σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 24 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται το Νοέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 2108203649 ή 2108203689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο
 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (60€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480090-77)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής ή Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
 • Μια έγχρωμη φωτογραφία
 • Βαθμολογία GMAT (αν υπάρχει, δεν είναι προαπαιτούμενο)

 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ