Ο Υπ. Διδάκτορας Η. Λυμπερόπουλος και ο Επίκ. Καθηγητής Γ. Λεκάκος του Τμήματος ΔΕΤ έλαβαν το Best Paper Awards στο 12th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society

id: 
1736

The 12th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society

"Collaborative, trusted and privacy aware e/m-services"

I3E 2013

Η εργασία "Analysis of Social Network Dynamics with Models from the Theory

of Complex Adaptive Systems" των Η. Λυμπερόπουλου, Υποψήφιου Διδάκτορα και Γ. Λεκάκου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας απέσπασε το Best Paper Awards στο 12th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα http://athina.cs.unipi.gr/i3e2013/