Ο κ. Παντελής Κουτρουμπής, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος ΔΕΤ, έλαβε το Best Paper Award στο ετήσιο συνέδριο Competition & Regulation in Network Industries (25/11/2011)

id: 
1227

Ο κ. Παντελής Κουτρουμπής, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε το Best Paper Award στο ετήσιο συνέδριο Competition & Regulation in Network Industries, το οποίο διεξήχθη στις Βρυξέλες στις 25 Νοεμβρίου 2011.

Το θέμα του paper 'Competition Enhancing Regulation and Diffusion of Innovation: The case of broadband networks' αφορά στην ανάλυση των παραμέτρων που επηρέασαν τη διάχυση της ευρυζωνικότητας και της καινοτομίας μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες παγκοσμίως, την τελευταία δεκαετία. Η συνεισφορά του έγκειται στην προώθηση συγκεκριμένων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και συνθηκών ανταγωνισμού στα δίκτυα νέας γενιάς (Next Generation Networks) και στην τεχνική διαμόρφωση της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Με τις παρεμβάσεις αυτές, επιταχύνεται η μετάβαση σε δίκτυα νέας γενιάς, μειώνεται το συνολικό κόστος, εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό περιβάλλον για παρόχους υπηρεσιών και πρόσβασης, και περιορίζεται το ρίσκο της συνολικής επένδυσης.

Ο κ. Παντελής Κουτρουμπής συνεργάζεται με το εργαστήριο ISTLab Wireless Research Center (WRC), στο οποίο διευθυντής είναι ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής (υπό διορισμό) κ. Γεώργιος Γιαγλής.