Ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ εκλέχτηκε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της IEEE Computer Society για την περίοδο 2013-2015

id: 
1518

Ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας εκλέχτηκε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Board of Governors) της IEEE Computer Society για την περίοδο 2013-2015.