Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ κ. Ι. Νικολάου εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP)

id: 
1741

O Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Ιωάννης Νικολάου εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Executive Committee) του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP), στη διάρκεια του πρόσφατου Παν-Ευρωπαϊκού συνεδρίου EAWOP 2013 που διεξήχθη στο Munster, Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Έλληνας σε αυτή τη θέση.