Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ Διομήδης Σπινέλλης απέσπασε το βραβείο "Μάγοι της Επιστήμης 2009" στον διαγωνισμό "Μάγοι της Επιστήμης" (14-15/2/2009)

id: 
428

photo

Στον 2ο Διαγωνισμό Επιστημονικού Πειράματος "Μάγοι της Επιστήμης" που

διοργανώθηκε στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2009 από τον μη κερδοσκοπικό

οργανισμό CAID σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, το πείραμα "Το

Τρένο της Πληροφορίας" του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διομήδη Σπινέλλη απέσπασε το

βραβείο "Μάγοι της Επιστήμης 2009".

photo

Ο Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος "Μάγοι της Επιστήμης" απευθύνεται σε επιστήμονες και εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε παιδιά και νέους.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία διοργάνωση που στόχο της έχει να προσελκύσει την προσοχή των νέων σχετικά με την επιστήμη και

να εξάψει την περιέργεια των παιδιών για το πείραμα και τη γνώση, ενθαρρύνοντας τη σχέση των μαθητών με την επιστήμη και την τεχνολογία. Επιβραβεύει τους ταλαντούχους επιστήμονες και καθηγητές,

"εμπνέει" τους καθηγητές κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους και τους παρακινεί στην αναζήτηση πρωτότυπων τρόπων διδασκαλίας, έτσι ώστε να παρακινηθεί η εκμάθηση μέσα από το παιχνίδι,

την εμπειρία και το πείραμα. Γενικά, ο θεσμός προωθεί την επικοινωνία της επιστήμης βασιζόμενος, πάντοτε, στο πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Διαγωνισμός Επιστημονικού Πειράματος αφορά σε επιστημονικά πειράματα" από τα πεδία των θετικών επιστημών- τα οποία απευθύνονται σε νέους και παιδιά και προβάλλουν επιστημονικά

φαινόμενα ή θεωρίες με εύσχημο τρόπο.