Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014

id: 
2050

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟρκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 12.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι να προσέλθουν στη Γραμματεία την ίδια μέρα, μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τελετής ορκωμοσίας τους, με τη φοιτητική και αστυνομική τους ταυτότητα για να υπογράψουν την καθομολόγηση και να παραλάβουν την τήβεννο.

 

Αθήνα 12 Μαΐου 2014
Από τη Γραμματεία του Τμήματος