Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Διοργανωτής: Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
264