Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διοργανωτής: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου
 

ID: 
265