Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διοργανωτής: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
266