Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1934

Ολοκλήρωση Εξωτερικής Αξιολόγησης
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στις 10 Δεκεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Department of Management Sciecne and Technology - DMST) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από πενταμελή Επιτροπή διακεκριμένων Καθηγητών κορυφαίων Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ (Aston University, London School of Economics, Imperial College London, California State University και Cardiff University).

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με ευθύνη της "Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - ΑΔΙΠ" και αφού επισκέφτηκε το Τμήμα (18-20/11/2013) αξιολόγησε κυρίως θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου, δομής και οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τον βαθμό σύνδεσης των σπουδών και των δραστηριοτήτων των μελών του Τμήματος με την αγορά εργασίας, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Τα σχόλια των αξιολογητών για το Τμήμα στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ήταν ιδιαιτέρως θετικά, επιβραβεύοντας τις πρακτικές που ακολουθεί από την ίδρυσή του με σκοπό την επίτευξη ποιότητας και καινοτομίας και δίνοντας στα μέλη του Τμήματος τη δύναμη να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση και ανάδειξη της Αριστείας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Στα συμπεράσματα της Επιτροπής στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης χαρακτηριστικά αναφέρεται: "In the relatively short period since its establishment in 2000 DMST has developed remarkable academic competencies and achieved impressive results. In many respects DMST is an exemplar new university unit that developed multidisciplinary excellence according to international standards despite the restrictive conditions of Greek academia. Transferring their substantial experience in some of the best universities in Europe and the US, the team of academics who founded the Department instilled an ethos of collaborative striving for international recognition and local relevance".

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://modip.aueb.gr/ektheseis-axiologisis/exoterikes-ektheseis