Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών για το ακαδ. έτος 2009-2010 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία

id: 
582

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 πραγματοποιήθηκαν φέτος, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικά και ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Η όλη διαδικασία περιελάμβανε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση οι φοιτήτριες και φοιτητές πραγματοποίησαν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα 5 έως 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Συνολικά, συμμετείχαν 1300 από τους 1400 υποψήφιους, που αντιστοιχούν στο 93% των νεοεισαγόμενων φοιτητριών και φοιτητών, ενώ το υπόλοιπο 7% αφορά κυρίως σε Κύπριους φοιτητές που, λόγω εκπλήρωσης υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, εγγράφονται συνήθως μετά από δύο χρόνια. Συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, τα ποσοστά συμμετοχής κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα, όμως η συνολική διαδικασία εγγραφής πραγματοποιήθηκε σε πολύ λιγότερο χρόνο με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική εγγραφή, οι φοιτήτριες και φοιτητές κλήθηκαν να έρθουν στο Πανεπιστήμιο, για τη δεύτερη φάση της εγγραφής τους, συγκεκριμένη μέρα και ώρα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά!