Νικήτρια στον Φοιτητικό Διαγωνισμό του CFA (Chartered Financial Analyst) αναδείχθηκε ομάδα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1017

Η ομάδα του

Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδείχθηκε νικήτρια στον Φοιτητικό Διαγωνισμό του CFA (Chartered Financial Analyst) Institute

"Global Investment Research Challenge"

σε τοπικό επίπεδο και θα διαγωνιστεί πλέον ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στις 3 Μαρτίου 2011 στη Μαδρίτη.

CVphotoΟι τοπικές ενώσεις του

CFA Institute αναλαμβάνουν τη διοργάνωση του διαγωνισμού μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Τα Πανεπιστήμια σχηματίζουν ομάδες 3 έως 5

φοιτητών που αναλαμβάνουν να ερευνήσουν μια εταιρεία που επιλέγει το CFA Institute και να συντάξουν την ανάλυσή της. Αντικείμενο της ανάλυσης στον ελληνικό διαγωνισμό ήταν η εταιρεία «ΤΙΤΑΝ Ανώνυμη Εταιρεία Τσιμέντων».

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

 • Ανάλυση μιας εισηγμένης εταιρείας

  Οι ομάδες αναλύουν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με κεφαλαιοποίηση από €300εκ. έως €10δις. Η διοίκηση της εταιρείας διεξάγει παρουσίαση στις ομάδες και συμμετέχει σε μία συνεδρίαση ερωτήσεων και απαντήσεων.

 • Ακαδημαϊκή υποστήριξη

  Κάθε ομάδα έχει την υποστήριξη ενός ή περισσότερων καθηγητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.

 • Συμβουλές από μέντορα

  Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν επαγγελματία αναλυτή, ο οποίος παρέχει πρακτικές συμβουλές και αξιολογεί το τελικό κείμενο της ανάλυσης.

 • Γραπτή έρευνα και ανάλυση

  Κάθε ομάδα ετοιμάζει μια γραπτή έρευνα και ανάλυση της επιλεγμένης εταιρείας, η οποία αξιολογείται και βαθμολογείται από μία επιτροπή αξιολόγησης.

 • Παρουσίαση της ανάλυσης σε επιτροπή αξιολόγησης

  Οι ομάδες παρουσιάζουν την ανάλυσή τους σε μία επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από ειδικούς που εργάζονται σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η ομάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στη

  γραπτή ανάλυση και την παρουσίαση ανακηρύσσεται νικήτρια.

 • Ανάδειξη του παγκόσμιου νικητή

  Οι νικήτριες ομάδες σε τοπικό επίπεδο προκρίνονται στο επόμενο στάδιο σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο (Αμερική, Ευρώπη και Ασία). Οι νικήτριες ομάδες από αυτό το στάδιο στο τέλος διαγωνίζονται μεταξύ τους,

  προκειμένου να αναδειχτεί ο παγκόσμιος νικητής.

Μέλη Ομάδας

Η ομάδα του Tμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αναδείχθηκε νικήτρια σε τοπικό επίπεδο, αποτελούνταν από τους παρακάτω:

 • Φοιτητές
  • Αγγελόπουλος Γιώργος, υποψήφιος Διδάκτωρ, κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής (Απόφοιτος του ΠΜΣ του Τμήματος ΛΟΧΡΗ),
  • Αποστολίδη Μαρία, υποψήφια Διδάκτωρ, κατεύθυνση Λογιστικής (Απόφοιτη του Τμήματος ΛΟΧΡΗ),
  • Στρατέλος Νίκος (ΠΜΣ ΛΟΧΡΗ, κατεύθυνση Λογιστικής),
  • Φερδερίγος Διονύσης (ΠΜΣ ΛΟΧΡΗ, κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής, Μερικής Φοίτησης)
 • Καθηγητές
 • Μέντορας
  • Βιδάκης Αντώνης, Senior Manager Valuation & Business Modeling, Ernst & Young BAS S.A.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://girc.membersocieties.org/Pages/GlobalIRC.aspx