Λογαριασμός αρωγής για τους πυροπαθείς 26 - 08 - 2007

id: 
48

>Λογαριασμός αρωγής για τους πυροπαθείς άνοιξε η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι 2341103053 και μέσα σε λίγες ώρες κατατέθηκαν 5.000.000 ευρώ.

Στον ίδιο λογαριασμό μπορούν να καταθέτουν μέσω των εμπορικών τραπεζών για τον ίδιο σκοπό ιδιώτες ή επιχειρηματίες.