Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδ. Έτος 2014-2015

id: 
2048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

για το Ακαδ. Έτος 2014-2015

Η Συνέλευση του Τμήματος (6η συνεδρίαση της 30/4/2014) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

  • Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Η κατάταξη γίνεται στο Α' εξάμηνο σε όλες τις περιπτώσεις. Στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται με την Φ1/192329/Β3-16-12-2013 Υπουργική Απόφαση, σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2014-2015 (250Χ0,12=30), δηλαδή 30 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2014, συνυποβάλλοντας τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

 

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 9 Μαΐου 2014