Ιδιαίτερα εντυπωσιακό το επίπεδο έρευνας του ΟΠΑ όπως φαίνεται από το πλήθος των απόφοιτων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια

id: 
978

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό το επίπεδο έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως φαίνεται από το πλήθος των απόφοιτων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε τόσο σε ελληνικά όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρακάτω ακολουθούν πίνακες για κάθε Τμήμα χωριστά, καθώς και ένας συνολικός πίνακας όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Απόφοιτοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
2000-2010

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 Τμήμα Πληροφορικής

 Τμήμα Στατιστικής

Συνολικός πίνακας όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ