Η Υπ. Διδάκτορας Έλσα Κασοτάκη και η Επίκ. Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν του Τμήματος ΟΔΕ έλαβαν το junior best paper award στο 8th Interdisciplinary Workshop on "Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information"

id: 
1485

Η Υποψήφια Διδάκτορας Έλσα Κασοτάκη και η Επίκουρη Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έλαβαν το βραβείο καλύτερου άρθρου (GEM Best Junior Contribution to the Intangibles and IC Theory and Practice Award) στο 8th edition του EIASM Interdisciplinary Workshop on "Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information" που διεξήχθη στη Grenoble της Γαλλίας, 27-28 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο τίτλος του διακριθέντος άρθρου είναι "Capturing intellectual capital "flows" through content analysis procedure: A new approach in interpreting intellectual capital voluntary disclosures". Σύμφωνα με την επιτροπή απονομής του βραβείου η ερευνητική εργασία παρουσιάζει μια ιδιαίτερα καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της ανάλυσης και συστηματοποίησης των δεδομένων που αφορούν στη δημοσιοποίηση του νοητικού κεφαλαίου στον χώρο των τραπεζών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα

http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=880