Η ομάδα φοιτητών Mercurius Colossus συμμετέχει στον τελικό του παγκόσμιου φοιτητικού διαγωνισμού KPMG International Case Competition, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη

id: 
1051

Η ομάδα φοιτητών Mercurius Colossus, η οποία αποτελείται από τους Αρετή Καλκάνη (ΟΠΑ), Νικόλαο Καστρινάκη (ΕΚΠΑ), Ελευθέριο Ψαράκη (ΟΠΑ) και Βασιλική - Ναυσικά Ταμπόνε (ΟΠΑ), συμμετέχει στον τελικό του

παγκόσμιου φοιτητικού διαγωνισμού

KPMG's International Case Competition, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, 6-8 Απριλίου 2011.

Ο ετήσιος διαγωνισμός επικεντρώνεται στην ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case studies) επιχειρήσεων διεθνούς κλίμακας και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων. Τα οφέλη από τη συμμετοχή

στον διαγωνισμό είναι σημαντικά, καθώς, κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι φοιτητές μαθαίνουν να λειτουργούν, να αναλύουν και να εξασκούν τις ικανότητές τους

τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τέσσερα (4) στάδια. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου τους. Στη συνέχεια, επιλέγονται οι 32

καλύτεροι φοιτητές και δημιουργούνται οκτώ (8) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Οι φοιτητές καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν κριτική ικανότητα, ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα επίλυσης των απαιτητικών case

studies που θα τους δοθούν. Η πρώτη ομάδα που προκύπτει από τον εθνικό διαγωνισμό εκπροσωπεί τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο συμμετέχουν ομάδες φοιτητές από 18 χώρες.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!


Ενημερωτικό έντυπο τελικού διαγωνισμού

Παρουσίαση Διαγωνισμού