Η κα Φοίβη Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος ΔΕΟΣ εξελέγη Αντιπρόεδρος της European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)

id: 
1946

Η κα Φοίβη Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών εξελέγη Αντιπρόεδρος της European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE).

Η EAERE ιδρύθηκε το 1990 και είναι μια διεθνής επιστημονική ένωση, η οποία αριθμεί περισσότερα από 1200 μέλη σε 80 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλίας και της Αφρικής, τα οποία προέρχονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις σελίδες
http://www.eaere.org/
http://www.eaere.org/content/board