Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ διοργανώνουν τον 3ο κατά σειρά Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

id: 
1635

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", διοργανώνει τον 3ο κατά σειρά Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ.

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και απόφοιτοι μέχρι 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων.

Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) Γενική Κατεύθυνση, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 2 στάδια:

  • Κατά το πρώτο στάδιο, η ομάδα καλείται να υποβάλει την επιχειρηματική της ιδέα συμπληρώνοντας ένα συνοπτικό έντυπο με ερωτήσεις που θα βρει στον ιστότοπο της ΜοΚΕ (www.mke.aueb.gr) και υποβάλλοντάς το ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ (www.dasta-is.aueb.gr/).
  • Στο δεύτερο στάδιο, οι ομάδες που θα προκριθούν θα συντάξουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ και τη συμβουλευτική καθοδήγηση αρμόδιου μέντορα. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από έμπειρη επιτροπή, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τα καλύτερα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας www.mke.aueb.gr.

Έντυπο Διαγωνισμού