Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014

id: 
1861

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δηλώσεις Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων -

Αναστολή Φοίτησης - Ακυρώσεις Βαθμών

Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Ετους 2013-2014

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και θα λήξει την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να αναστείλουν τη φοίτησή τους, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους τις ημέρες και ώρες που δέχεται η γραμματεία, κατά την περίοδο των δηλώσεων.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα φθινοπωρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 και να επανεξεταστούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους τις ημέρες και ώρες που δέχεται η γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων.

Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ξεκίνησε την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων θα τις βρείτε στον δικτυακό χώρο του Συστήματος Εύδοξος www.eudoxus.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Μαθημάτων

Για να δηλώσετε τα μαθήματά σας, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντας χρήση των στοιχείων πρόσβασης (username/password).

Προσοχή: Για την οριστική υποβολή της δήλωσης, πατήστε το πλήκτρο "Αποστολή" και εκτυπώστε τη δήλωσή σας.

Σημαντικό: Για να προχωρήσετε στο 2ο Βήμα (Δήλωση Συγγραμμάτων) πρέπει οπωσδήποτε να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία το 1ο Βήμα, δηλαδή να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τη δήλωση των μαθημάτων σας.

2ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Συγγραμμάτων

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τη δήλωση των μαθημάτων σας, εισέρχεστε στον δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να επιλέξετε τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώσατε για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των ίδιων στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος.

Προσοχή: Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του Συστήματος Εύδοξος. Η διαχείριση του Συστήματος Εύδοξος δεν γίνεται από το Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης και παραλαβής συγγράμματος σε μάθημα που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές έχετε μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική Γραμματεία ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα Εύδοξος, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων σύνδεσης από την ιστοσελίδα http://e-grammateia.aueb.gr.

Όσοι φοιτητές δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, πατώντας τον σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού".

Αν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε τη Γραμματεία του Τμήματός σας για να βεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και ότι ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχει καταχωρηθεί σωστά.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων (π.χ. μέγιστος αριθμός μαθημάτων) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης συγγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ή στο 801-11-13600.

Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του νέου συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" παρέχονται στη σελίδα www.eudoxus.gr. Αναζήτηση βιβλίων στη σελίδα http://service.eudoxus.gr/search/.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]