Ηλεκτρονικές επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων του Τμήματος ΟΔΕ και το Kogod School of Business (26/3-7/04/09)

id: 
467

 

"ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ"

Το Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων του

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)

του Πανεπιστημίου μας, σε συνεργασία με το American University Kogod School of Business

διοργανώνουν "12ημερη προσομοίωση επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" (26/3/09-7/04/09).

Επιστημονικοί υπεύθυνοι της διαδικασίας είναι ο καθηγητής Ανδρέας Νικολόπουλος, από την πλευρά του ΟΠΑ, και ο Roger Volkema για το Kogod Business School.


Η διαπραγμάτευση αφορά στην επίτευξη επιχειρηματικής συμφωνίας σε 7 τομείς ενδιαφέροντος με συγκεκριμένο σύστημα βαθμολόγησης για κάθε ομάδα. Η διάρκειά της θα είναι 12 ημέρες και

αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις 7 Απριλίου. Τα αποτελέσματα της άσκησης θα παρουσιαστούν από κοινού στους φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων από τους επιστημονικούς υπεύθυνους, Α. Νικολόπουλο και R. Volkema, μέσω

video conference. Αυτό αναμένεται ότι θα εμπλουτίσει περαιτέρω τη διαδικασία μάθησης και θα εντείνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων. Αξίζει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον των φοιτητών για την προσομοίωση αυτή, υπήρξε

ιδιαιτέρως μεγάλο. Σε αυτή τη διαπολιτισμική διαπραγμάτευση συμμετέχουν περισσότεροι από 100 φοιτητές σε 32 ομάδες.

Εκτός από τα προφανή οφέλη στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας και της επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές μας, θα προκύψουν και σημαντικά ερευνητικά πορίσματα. Η όλη διαπραγματευτική

διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η καινοτομία αυτή στη διαδικασία συνεπάγεται τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα πρακτικά της κάθε διαπραγμάτευσης, όπου ύστερα από την ποσοτική και ποιοτική

επεξεργασία τους αναμένεται ότι θα προκύψει σειρά δημοσιεύσεων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, να διευρυνθεί με συμμετοχές και άλλων χωρών, ώστε τελικώς να αποτελέσει θεσμό για το πανεπιστήμιό μας.