Εντοπίζοντας τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: "Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον" (7-8/2/2009)

id: 
389

    Συνέδριο
    "Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον"
    7-8 Φεβρουαρίου 2009 / Ερέτρια - Εύβοια
    www.aioliki.info

Η Αιολική Ενέργεια - τουλάχιστον για την περίπτωση της Ελλάδας και τις ιδιαιτερότητές της - αποτελεί μια από τις εναλλακτικές επιλογές που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης η οποία, μαζί με τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε έναν βιώσιμο πλανήτη και ένα καλύτερο περιβάλλον. Εντοπίζοντας τις εξελίξεις που έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα σε αυτόν τον τομέα και αναγνωρίζοντας τη σημασία τους, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα:

"Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον"
Κεντρικός Ομιλητής: Καθ. Αρθούρος Ζερβός (Πρόεδρος, EREC - European Renewable Energy Council)

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε όλες τις βασικές πτυχές που αφορούν στην Αιολική Ενέργεια, με στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η αξιοποίηση αυτής της μορφής ενέργειας και τον εντοπισμό συγκεκριμένης δέσμης μέτρων που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τόσο για το περιβάλλον και την κοινωνία όσο και για την οικονομία.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, διαμορφωτές πολιτικής από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των πολιτικών κομμάτων, αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου με βαθιά γνώση και εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο "Negroponte Eretria Resort" (www.negroponteresort.gr), στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Leaflet Συνεδρίου