Ενημέρωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) και προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν

id: 
412

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υποβλήθηκε ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός ερευνητικών προτάσεων (75 προτάσεις).

Αν και οι καταλήψεις του Δεκεμβρίου δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις, καθώς έπρεπε να υπάρξει επικοινωνία

με περίπου 250 αξιολογητές ώστε να γίνει τουλάχιστον μια εξωτερική αξιολόγηση για κάθε πρόταση, η διαδικασία αξιολόγησης

ολοκληρώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Βάσει λοιπόν της επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις, ένας ιδιαίτερα μεγάλος

αριθμός των προτάσεων - 30 συνολικά - έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση, καθώς ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους ξεπέρασε το 8,5/10 ("άριστα").

Ωστόσο, η απαιτούμενη χρηματοδότηση για αυτές και μόνο τις προτάσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το ποσό

που είχε ήδη εγκριθεί από τον ΕΛΚΕ, πλησιάζοντας τα 390.000 ευρώ. Με αυτό ως δεδομένο, υπεβλήθη εκ νέου αίτημα για αύξηση

του προϋπολογισμού του ΠΕΒΕ από τον ΕΛΚΕ - αίτημα στο οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο προϋπολογισμός

του ΠΕΒΕ για το 2009, και με την εισήγηση του Πρύτανη, αυξήθηκε πλέον σε 250.000 ευρώ, χάρη στην πολύτιμη συμβολή τόσο

του Αντιπρύτανη Γιάννη Χαλικιά όσο και της Επιτροπής του ΕΛΚΕ.

Στην τελευταία συνάντηση της Συγκλητικής Επιτροπής του ΠΕΒΕ αποφασίσθηκε να χρηματοδοτηθούν οι 30 προτάσεις

που έλαβαν βαθμό άριστα, με περικοπή του προϋπολογισμού τους από 30 έως 37% κατά προσέγγιση. Εντός των επόμενων ημερών θα

αποσταλούν οι σχετικές λεπτομέρειες, όπως και οι αξιολογήσεις για κάθε πρόταση.

Μία πρώτη εκτίμηση για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν, είναι ότι οι συμβάσεις με τον ΕΛΚΕ θα έχουν ολοκληρωθεί

το αργότερο έως τέλος Μαρτίου, ενώ τα έργα θα υλοποιηθούν μέσα στο 12μηνο που θα ακολουθήσει την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τον εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή του ΠΕΒΕ.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ερευνητική κοινότητα του ΟΠΑ για τη μεγάλη συμμετοχή της στο ΠΕΒΕ

και -κυρίως- για τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έλαβαν.

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΒΕ 2009: Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Θέμα

Κατανομή των προτάσεων που υπεβλήθησαν και που θα χρηματοδοτηθούν στις διάφορες βαθμίδες μελών ΔΕΠ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ανά Τμήμα

Επιστολή κ. Κατσουλάκου,

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού